Účetnictví

Vedení účetnictví zahrnuje:

  • realizace všech úkonů dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dále v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zasílání měsíčních sestav dle individuálních požadavků odběratele
  • zpracování statistických výkazů dle aktuálních požadavků ČSÚ
  • zpracování účetní uzávěrky k 31.3., 30.6., 30. 9. a 31.12. včetně účetních sestav vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní uzávěrce)
  • zasílání výpisu majetkových účtů pro porovnání a kontrolu roční inventarizace majetku

Cena je stanovena paušální částkou, přičemž její výše se odvíjí na počtu zpracovávaných položek.

Účetnictví zpracováváme v programu GORDIC

KONTAKT

 
Sadová 44
746 01 Opava
 
IČ: 05504473
DIČ: CZ05504473
Datová schránka: hih49fe