Mzdy & personalistika

Personální agenda zahrnuje:

1. vyhotovovat dle podkladů odběratele:

  • pracovní smlouvy
  • platové či mzdové výměry
  • dohody o pracovní činnosti
  •  dohody o provedení práce
  • ostatní písemnosti týkající se pracovněprávních vztahů

2. provádět přepočty praxe u zaměstnanců a vést evidenci platových postupů (u organizací odměňovaných platem)

3. čtvrtletně vytvářet příkaz k úhradě zákonného pojištění za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání -pojišťovna Kooperativa

4. odesílat přihlášky a odhlášky a měsíční přehledy o výši pojistného na OSSZ

5. provádět přihlášky a odhlášky zaměstnanců ze zdravotních pojišťoven a zasílat měsíční hlášení o odvodech na ZP

Mzdová agenda:

1. provádět veškeré výpočty mezd, jakož i mzdových náhrad pracovníků odběratele a zajistit PC zpracování těchto mezd. Po skončení kalendářního roku zajistit roční zúčtování daní z příjmů zaměstnanců odběratele dle dodaných požadavků odběratele. Předat vyúčtování zálohové a srážkové daně za kalendářní rok.

2. podle dohodnutých termínů zasílat odběrateli:

a) vyúčtování mezd – rozúčtování mezd dle středisek, finanční rekapitulace k veškerým odvodům, tj. na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

b) zpracovávat dávky nemocenského pojištění, odesílat podklady pro výplatu dávek pro OSSZ

c) tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů“ včetně informace, která potvrzení je třeba předložit pro uplatnění slev na dani z příjmu

d) po skončení kalendářního roku předat k podpisu kopie evidenčních listů důchodového zabezpečení. Při ukončení pracovního poměru uzavřít evidenční list a zaslat přes VREP .

3. zpracovávat Informační systém o platech dle NV č. 289/2002 Sb. (u organizací odměňovaných platem)

4. zpracovávat statistické výkazy (dle výběru ČSÚ)

Mzdy zpracováváme v programu VEMA.

KONTAKT

 
Sadová 44
746 01 Opava
 
IČ: 05504473
DIČ: CZ05504473
Datová schránka: hih49fe